Élőlánc Abonyért Lokálpatrióta Egyesület
Te magad légy a változás...


Múlt

Abony város múltjáról, történelmi emlékeiről hamarosan sokat olvashat ezen az oldalon.

(Kérjük amenyiben érdekes története van a várossal kapcsolatban vagy esetleg régi fényképe, azt ossza meg velünk. Itt szívesen leközöljük.)

Dr. Soós Ferenc cikke

Jelen

Abony város jelenlegi helyzetének értékelése olvasható a városról 2007-ben készült Városfejlesztési Koncepció helyzetelemző fejezetében. A tanulmány elkészítését az tette szükségessé, hogy a törvényileg előírt településfejlesztési dokumentum nem állt rendelkezésre. Sajnos a már elkészült anyagot a testület ezidáig nem hagyhatta jóvá, mivel az önkormányzat hivatalának felelős ügyosztálya a 2007 nyarán elkészült anyagot nem tudta átvinni a szakhatósági egyeztetések fázisán. Így honlapunkon csupán a jelenlegi, el nem fogadott koncepciót tudjuk közzétenni. Ami azért is nyilvános, mert a lakosság előtt is nyitva kell hogy álljon az anyag egyeztetés céljából.

Abony Városfejlesztési Koncepció Helyzetelemző munkarész (tervezet)

Jövő

A Városfejlesztési Koncepció stratégiai munkarésze tartalmazza a jövő lehetséges forgatókönyveit. Természetesen a külső tényezők (mint pl. a világgazdasági válság) mellett egyre fontosabb a belső erőforrások kihasználása is.

Abony Városfejlesztési Koncepció Stratégiai munkarész (tervezet) és Operatív Program (tervezet)

 

 


Húsvéti "nagy" takarítás az állomáson
- 2009.04.06.

Egyesületünk megelégelte és fellépett az igénytelenség konzerválódása ellen

továbbszemét ügy
- 2009.01.25.

Nagytérségi Hulladéklerakó vs. Abonyi Határ
Olvassa el cikkünket!

továbbÚj alapszabályt fogadtunk el
- 2009.01.02.

2008. december 31-én az Élőlánc Abonyért Lokálpatrióta Egyesület Közgyűlése új alapszabályt fogadott el.

tovább